Για την Κυριακή 22/01 το πρόγραμμα προπονήσεων των τμημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

ΓΗΠΕΔΟ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ

09.00-10.00 ΜΙΝΙ-1 & ΠΑΙΔΙΚΟ

10.00-11.00 ΠΡΟΜΙΝΙ Α’ & ΠΡΟΜΙΝΙ Β’

14.00-15.00 ΚΟΡΙΤΣΙΑ & ΜΙΝΙ 2