Οι προπονήσεις όλων των τμημάτων της ακαδημίας του Άθλου για την ημέρα της Πέμπτης 5/5/2016 συνεχίζονται με το κανονικό πρόγραμμα.