#ΜένουμεΣπίτι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε-PRACTICE

Ξεκίνησαν οι διαδικτυακές προπονήσεις
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αίτησης Εγγραφής Ακαδημίας 2018

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Κύριοι,Επιθυμώ την εγγραφή του υιού/κόρης μου στα τμήματα της Ακαδημίας Άθλος Αλεξάνδρειας και συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως αναφέρονται στο κάτω μέρος της σελίδας και αφού σας προσκομίσω τα ακόλουθα:
1.Πιστοποιητικό γέννησης με δύο(2) πρόσφατες φωτογραφίες του αθλητή (ισχύει για αθλητές γεννημένους το 2006 και μεγαλύτερους).
2.Ιατρική βεβαίωση από καρδιολόγο ή παιδίατρο που να επιτρέπει στο παιδί να λάβει μέρος στις προπονήσεις και τους αγώνες του συλλόγου.
Ο ΓΟΝΕΑΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.Στην εγγραφή του πρώτου έτους είναι υποχρεωτική
η αγορά του πλήρες σετ εμφανίσεων.
2.Η Ακαδημία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής
του ωραρίου προπονήσεων χωρίς την προηγούμενη
έγκριση των γονέων.
3.Οι αθλητές της Ακαδημίας υποχρεούνται να προσέρχονται στις προπονήσεις και τους επίσημους
αγώνες με τη στολή της ακαδημίας και την καθορισμένη από τον προπονητή/προπονήτρια ώρα.
4.Η Ακαδημία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τις προπονήσεις του κάθε αθλητή εάν δεν
προσκομιστούν έγκαιρα από τον γονέα τα απαιτούμενα έγγραφα και ιατρικές εξετάσεις ή για
οποιονδήποτε λόγο θεωρούν οι ιθύνοντες ότι παρακωλύεται το έργο τους.
5.Κατά τη διάρκεια των προπονήσεων δεν επιτρέπεται η παραμονή των γονέων και συνοδών σε
χώρους όπου εμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή των προπονήσεων και των αγώνων.
6.Η συμμετοχή των αθλητών της Ακαδημίας σε τουρνουά ή εκδρομές επί πληρωμή ανήκει
αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια των γονέων/κηδεμόνων